Despre noi


Asociația MagiCAMP este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 8/25.06.2014

Furnizor autorizat de servicii sociale, Certificat de acreditare seria AF nr 004110

Cod fiscal nr. 33481989

MagiCAMP este înscrisă în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal la poziția 38516 din data de 27.11.2017